dermatology.sk

MUDr. Juraj Hegyi, PhD.

Som nesmierne rada, že som sa stala v starostlivosti o zdravé nohy partnerom Inštitútu klinickej a experimentálnej dermatovenerológie, ktorý patrí k špičke v tomto obore nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej profesionálnej a vedeckej úrovni. Veď meno Hegyi v tejto oblasti je pre odbornú a nielen odbornú verejnosť zárukou skutočne vysoko profesionálneho, ale hlavne úspešného prístupu pri riešení neľahkých kožných a infekčných ochorení . To dokazujú výsledky úspešnej liečby historicky nielen počas niekoľkých rokov, ale už aj generácií. Toto partnerstvo je pre mňa česť, pocta, ale zároveň aj veľká zodpovednosť a výzva. To ma núti neustále sa vzdelávať a odborne napredovať. Mojim krédom je pracovať s pokorou, ale aj vierou vo vlastné schopnosti. Dôvera uznávaných osobností z tejto špecifickej medicínskej sféry zaväzuje a vedie ma túto dôveru nesklamať. Výsledkom bola, je a bude spokojnosť našich spoločných klientov.

Na Slovensku patrí k najskúsenejším dermatológom s dlhoročnou praxou v oblasti neivazívnych vyšetrovacích metód, ktorými sú:

  • vyšetrenia materských znamienok pomocou digitálneho dermatoskopu
  • fotobiologická liečba
  • fluorescenčná diagnostika
  • ultrasonografia kože
  • konfokálna mikroskopia
  • optická koherentná tomografia

V oblasti dermatochirurgie sa venuje odstraňovaniu znamienok a kožných výrastkov chirurgickou cestou. Je autorom a spoluautorom niekoľkých desiatok odborných publikácii a prednášok.  
Členom niekoľkých zahraničných a domácich odborných spoločností a každoročne sa aktívne zúčastňuje ich kongresov.  
Ma bohatú niekoľkoročnú zahraničnú prax.

V rokoch 2005 až 2007 pracoval ako sekundárny lekár na Dermatovenerologickej klinike, 3. Lekárskej fakulty Karlovy univerzity v Prahe, v Českej republike, kde založil ambulanciu fotodynamickej liečby a intenzívne sa venoval diagnostike kožným ultrazvukom. Neskôr v rokoch 2008 až 2010 pracoval v Nemecku na Klinike dermatológie a alergológie, Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove ako sekundárny lekar na oddelení fotobiologickej liečby a na oddelení dermatoonkológie. Ako výskumný pracovník sa podieľal na rozvoji konfokálnej mikroskopie a na zdokonaľovaní prototypu optickej koherenčnej tomografie kože. Je autorom unikátneho postupu pri diagnostike cievneho prekrvenia kože. V rokoch 2010 až 2014 bol interným doktorantom na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde zaviedol využite konfokálnej mikroskopie v dermatológií.

  • Je členom výboru Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.
  • Je členom Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, Českej dermatovenerologickej spoločnosti, Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Forschung (ADF), European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).
  • Je odborným garantom Inštitútu klinickej a experimentálnej dermatovenerológie.
  • Je autorom viac ako 30 vedeckých prác, 2 monografií, má viac ako 170 citácii.

Objednajte sa / informujte sa